Dane do zalogowania się na wewnętrzną stronę internetową:

https://niedzwiadek.sbit.net.pl/login.php

Nazwa użytkownika oraz hasło dostępne będą dla właściciela lokalu po wygenerowaniu danych w biurze Spółdzielni. 

Dodatkowo członkowie Spółdzielni po zalogowaniu będą mieli dostęp do dokumentów wewnętrznych, nieudostępnianych na stronie ogólnej.