KOMUNIKAT ZARZĄDU SM „NIEDŹWIADEK”

Zarząd Spółdzielni informuje, że Rada m.st. Warszawy podjęła w listopadzie
2020 r. uchwałę nr XL/1255/2020, w której zmieniła dotychczasowy system
opłat za wywóz śmieci; zamiast dotychczasowego ustalającego kwotę 65 zł
od mieszkania, wprowadzono zasadę opartą na zużyciu wody w ostatnich
6 miesiącach poprzedzających wprowadzenie nowych opłat.

Stawka opłat będzie oparta na cenie 12,73 zł za każdy metr sześcienny wody
zużyty w tym okresie.

Jeżeli ktoś zużył średnio w ostatnich sześciu miesiącach 4 metry sześcienne
wody miesięcznie, zapłaci za śmieci kwotę 50,92 zł.

Dla wielu z Państwa wprowadzenie nowych opłat oznacza podwyżkę, dla wielu
obniżenie opłat.

Warszawskie spółdzielnie mieszkaniowe od listopada walczyły o zmianę tego
systemu lub obniżenie ceny z 12,73 na 9 zł. Niestety żadne argumenty
wskazywane przez nas nie zostały uznane przez Prezydenta i Radę
m. st. Warszawy.

System wchodzi więc w życie z dniem 1 kwietnia 2021 r.

W najbliższych dniach przekażemy każdemu właścicielowi mieszkania nowy
wymiar opłat, wynikający z wprowadzenia nowych stawek za wywóz śmieci.

ZARZĄD SPÓŁDZIELNI