Ogłoszenie o przetargu

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Niedźwiadek” w Warszawie, ul. 1 Maja 5 lok.1 ogłasza przetarg nieograniczony na wymianę poziomów kanalizacji sanitarnej w 5 budynkach mieszkalnych.
Specyfikacja do odbioru w biurze Spółdzielni. Koszt specyfikacji 100 zł plus VAT
Termin składania ofert upływa w dniu 27 września 2021 r. tel. kontaktowy: 22 662 63 16