Skład Zarządu

Zgodnie z § 70 pkt. 2 Statutu Spółdzielni Zarząd składa się od 2 do 3 członków.

Skład Zarządu:

Prezes Zarządu –

Wiceprezes Zarządu – Marek Michalik

 

 

 

Zarząd przyjmuje mieszkańców w każdy poniedziałek w godzinach 16.00-18.00