Zarząd

Zgodnie z § 70 pkt. 2 Statutu Spółdzielni Zarząd składa się od 2 do 3 członków

Skład Zarządu:

Prezes Zarządu –

Wiceprezes Zarządu   – Tadeusz Podleś

Członek Zarządu          – Jadwiga Księżopolska
Zarząd przyjmuje mieszkańców w każdy poniedziałek w godzinach 16.00-18.00