O nas

Szanowni Mieszkańcy

W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną, przyjęcia w biurze Spółdzielni zostają ZAWIESZONE Prosimy wyłącznie o kontakt telefoniczny lub drogą mailową.

Dodatkowo przy wejściu do biura jest do Państwa dyspozycji skrzynka pocztowa na pisma od mieszkańców.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Niedźwiadek” istnieje od roku 1958. Zebranie członków założycieli odbyło się w dniu 12 maja 1958 roku i powołało do życia „Miejską Spółdzielnię Mieszkaniową w Ursusie”.

Spółdzielnia po zarejestrowaniu niezwłocznie podjęła działalność inwestycyjną realizując budynki tzw. „pierwszego etapu”. W latach 1960 -1961 oddano do eksploatacji pierwszych 8 budynków. Następnie, w latach 1962 – 1963 w ramach „drugiego etapu” oddano do eksploatacji kolejnych 7 budynków. W roku 1965 Spółdzielnia nabyła część budynku przy ul.Walerego Sławka 3/5. W latach 1967-1968 wybudowano kolejne 4 budynki -wieżowce oraz pawilon handlowy.

Kolejnym etapem i zarazem ostatnim w działalności inwestycyjnej była realizacja zadania na ul.Cierlickiej i Zakątek, gdzie powstały 4 budynki oddane do eksploatacji w 1969 roku. Od roku 1969 Spółdzielnia zaprzestała realizacji inwestycji, a jedynie kontynuuje działalność eksploatacyjną posiadanych zasobów .

Na całość zasobów posiadanych przez Spółdzielnię składa się:
· 26 budynków, w których znajdują się 772 lokale mieszkalne˛ 23 lokale garażowe, 4 lokale sklepowe
· pawilon handlowy
· zespół garaży wolnostojących Spółdzielnia liczy około 850 członków, a w naszych zasobach zamieszkuje ok. 1600 osób. Celem Spółdzielni jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych członków oraz ich rodzin, jak również innych potrzeb, przez dostarczenie samodzielnych lokali mieszkalnych, a także lokali o innym przeznaczeniu.

Przedmiotem działalności Spółdzielni jest:
a) budowa lub nabywanie budynków w celu ustanowienia na rzecz członków odrębnej własności lokali mieszkalnych lub lokali o innym przeznaczeniu,
b) budowa lub nabywanie budynków w celu ustanowienia na rzecz członków Spółdzielni własnościowych praw do znajdujących się w budynkach lokali,
c) budowa lub nabywanie budynków w celu wynajmowania lub sprzedaży lokali mieszkalnych lub lokali o innym przeznaczeniu znajdujących się w tych budynkach,
d) zarządzanie nieruchomościami stanowiącymi własność Spółdzielni oraz nieruchomościami stanowiącymi własność członków.

Ponadto Spółdzielnia może:
a) zarządzać innymi nieruchomościami na podstawie umów zawartych z właścicielami tych nieruchomości,
b) nabywać potrzebne tereny na własność lub w użytkowanie wieczyste,
c) prowadzić działalność budowlaną i remontową na potrzeby własne i osób trzecich,
d) wydzierżawiać członkom i innym osobom stanowiące jej własność lub będące w jej użytkowaniu wieczystym grunty,
e) wynajmować lokale.