O nas

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Niedźwiadek” istnieje od roku 1958. Zebranie członków założycieli odbyło się w dniu 12 maja 1958 roku i powołało do życia „Miejską Spółdzielnię Mieszkaniową w Ursusie”.

Spółdzielnia po zarejestrowaniu niezwłocznie podjęła działalność inwestycyjną realizując budynki tzw. „pierwszego etapu”. W latach 1960 -1961 oddano do eksploatacji pierwszych 8 budynków. Następnie, w latach 1962 – 1963 w ramach „drugiego etapu” oddano do eksploatacji kolejnych 7 budynków. W roku 1965 Spółdzielnia nabyła część budynku przy ul.Walerego Sławka 3/5. W latach 1967-1968 wybudowano kolejne 4 budynki -wieżowce oraz pawilon handlowy.

Kolejnym etapem i zarazem ostatnim w działalności inwestycyjnej była realizacja zadania na ul.Cierlickiej i Zakątek, gdzie powstały 4 budynki oddane do eksploatacji w 1969 roku. Od roku 1969 Spółdzielnia zaprzestała realizacji inwestycji, a jedynie kontynuuje działalność eksploatacyjną posiadanych zasobów .

Na całość zasobów posiadanych przez Spółdzielnię składa się:
· 26 budynków, w których znajdują się 772 lokale mieszkalne˛ 23 lokale garażowe, 4 lokale sklepowe
· pawilon handlowy
· zespół garaży wolnostojących Spółdzielnia liczy około 850 członków, a w naszych zasobach zamieszkuje ok. 1600 osób. Celem Spółdzielni jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych członków oraz ich rodzin, jak również innych potrzeb, przez dostarczenie samodzielnych lokali mieszkalnych, a także lokali o innym przeznaczeniu.

Przedmiotem działalności Spółdzielni jest:
a) budowa lub nabywanie budynków w celu ustanowienia na rzecz członków odrębnej własności lokali mieszkalnych lub lokali o innym przeznaczeniu,
b) budowa lub nabywanie budynków w celu ustanowienia na rzecz członków Spółdzielni własnościowych praw do znajdujących się w budynkach lokali,
c) budowa lub nabywanie budynków w celu wynajmowania lub sprzedaży lokali mieszkalnych lub lokali o innym przeznaczeniu znajdujących się w tych budynkach,
d) zarządzanie nieruchomościami stanowiącymi własność Spółdzielni oraz nieruchomościami stanowiącymi własność członków.

Ponadto Spółdzielnia może:
a) zarządzać innymi nieruchomościami na podstawie umów zawartych z właścicielami tych nieruchomości,
b) nabywać potrzebne tereny na własność lub w użytkowanie wieczyste,
c) prowadzić działalność budowlaną i remontową na potrzeby własne i osób trzecich,
d) wydzierżawiać członkom i innym osobom stanowiące jej własność lub będące w jej użytkowaniu wieczystym grunty,
e) wynajmować lokale.