Organy Spółdzielni

ZARZĄD SPÓŁDZIELNI

Prezes Zarządu – Janusz Piotrowski
Wiceprezes Zarządu – Mieczysław Młynarski

SKŁAD RADY NADZORCZEJ

Przewodniczący Rady Nadzorczej – Mirosław Wojciechowski
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej – Krystyna Lamprecht
Sekretarz Rady Nadzorczej – Włodzimierz Gędziorowski

KOMISJA REWIZYJNA

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Krystyna Lamprecht
Członek Komisji Rewizyjnej – Zbigniew Kotowski

KOMISJA ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH

Przewodniczący Komisji Zasobów Mieszkaniowych – Katarzyna Leśniak
Członek Komisji Zasobów Mieszkaniowych – Wiesław Walczak