Organy Spółdzielni

ZARZĄD SPÓŁDZIELNI

Prezes Zarządu – Sławomir Jędrzejewski
Wiceprezes Zarządu – Mieczysław Młynarski

SKŁAD RADY NADZORCZEJ

Przewodniczący Rady Nadzorczej – Damian Dynda
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej – Beata Rakowska
Sekretarz Rady Nadzorczej – Izabela Stelmaszczyk

KOMISJA REWIZYJNA

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Beata Rakowska
Członek Komisji Rewizyjnej – Maria Połomska – Dynda
Członek Komisji Rewizyjnej – Izabela Stelmaszczyk

KOMISJA ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH

Przewodniczący Komisji Zasobów Mieszkaniowych – Agata Bronikowska
Członek Komisji Zasobów Mieszkaniowych – Andrzej Zabielski
Członek Komisji Zasobów Mieszkaniowych – Magdalena Czarnowska
Członek Komisji Zasobów Mieszkaniowych – Katarzyna Karlińska