Informacje o przetargach

SM „NIEDŹWIADEK” w Warszawie, ul. 1 Maja 5 lok. 1 ogłasza przetarg nieograniczony na wymianę poziomów centralnego ogrzewania w 6 budynkach mieszkalnych.
Termin składania ofert do dnia 15.03.2023 r.
Specyfikację można odebrać w siedzibie Spółdzielni, przy ul. 1 Maja 5 lok. 1, po wpłaceniu kwoty
100 zł plus 23 % VAT na konto Spółdzielni. /nr konta na stronie www.smniedzwiadek.pl/
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 535 532 562


SM „NIEDŹWIADEK” w Warszawie, ul. 1 Maja 5 lok. 1 ogłasza przetarg nieograniczony na ułożenie
płytek gresowych na schodach i podestach w budynku Cierlicka 1 w Warszawie.
Termin składania ofert do dnia 20.02.2023 r.
Specyfikację można odebrać w siedzibie Spółdzielni, przy ul. 1 Maja 5 lok. 1, po wpłaceniu kwoty
100 zł plus 23 % VAT na konto Spółdzielni. /nr konta na stronie www.smniedzwiadek.pl/
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 535 532 562