Informacje o przetargach

SM „NIEDŹWIADEK” w Warszawie, ul. 1 Maja 5 lok. 1 ogłasza przetarg nieograniczony na wymianę poziomów centralnego ogrzewania w budynkach mieszkalnych przy ul. Adamieckiego 2 i Cierlickiej 3.
Termin składania ofert do dnia 7 czerwca.2023 r.
Specyfikację można odebrać w siedzibie Spółdzielni, przy ul. 1 Maja 5 lok. 1, po wpłaceniu kwoty
100 zł plus 23 % VAT na konto Spółdzielni. /nr konta na stronie www.smniedzwiadek.pl/
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 535 532 562